Tà la rentrada: Repasar a cada còp las leçons

 

Dijaus 07/12 : rédiger ou enregistrer ma biographie langagière (dans la langue de mon choix) 

 

 Dijaus 23/11 : portar un teishut qui'm hè pensar a ua lenga