FRANCES

Repasar a cada còp las leçons tau cors seguint

 

Dijaus 21/09 : léger lo petit tèxte p25 e har las 2 questions a l'orau

 

Dimars 19/09 : questions deu "Trésor des mots" p19

 

Dijaus 14/09 : apréner la leçon suu participi passat + biografia d'un gran explorator

 

Dimars 12/09 : acabar lo ton tèxte + exercicis PP