FISICA - QUIMIA

Repasar las leçons a cada còp tau cors seguint.

 

Dimars 05/12 : n°8-15 p 42-43 

 

Dimars 21/11 : contròle n°2 sus las proprietats de l'aire

 

Dijaus 19/10 : corregir lo contròle

 

Dimars 26/09 : Controle sus capitol 1

Dijaus 21/09 : acabar la fica d'activitats