FAMILHA DE LENGAS

Repasar a cada còp las leçons tau cors seguint.

 

Dijaus 04/10: acabar el trabaja de preparacion de la expresion oral

 

Dijaus 27/09 : corregir los errores + adivinar que frase es verdad o falsa