FAMILHA DE LENGAS

Repasar a cada còp las leçons tau cors seguint.

 

Dijaus 13/06 : Famoso de origen latino 

 

Dijaus 16/05 : finish my writting work

 

Dijaus 09/05 : acabar la CE acoso escolar/bullying 

 

Dijaus 07/03 : faire la tarea 1 et 2 du dele 31 espagnol 

 

Dijaus 10/01 : exercici tipe B1 en espanhòu + expression escrivuda

 

Dijaus 04/10: acabar el trabaja de preparacion de la expresion oral

 

Dijaus 27/09 : corregir los errores + adivinar que frase es verdad o falsa